ناشر جيحون
وضعيت كالا

استخوان‌شناسي (به همراه مفاصل) با سي‌دي

كتاب استخوان شناسي اثر دكتر بهرام الهي مي‌‌خوانيم در سال‌هاي اخير علم پزشكي و به همراه آن آناتومي، به عنوان زيربنايي‌ترين رشتة وابسته به پزشكي پيشرفت زيادي كرده است. علم آناتومي گذشته از همگام بودن با تحولات علمي، بنا بر رسالت ديگري كه جهت آموزش نام‌گذاري و جغرافياي بدن دارد، در هر دو زمينه پيشرفت داشته است. ويراست در جديد اين كتاب نيز از اين تغييرات بي‌تأثير نمانده است. اين كتاب كه حدود سي سال جزو منابع و مراجع دانشجويان در زمينة آناتومي بوده، با توجه به نياز دانشجويان و به علم و تحقيق توسط دكتر بهرام الهي تهيه و تنظيم شده است و هدف آن اين است كه دانشجو بتواند دانش خود را به روز درآورد و از آخرين دستاوردهاي اين علم مطلع گردد.
, 14/05/1395 11:19 ق.ظ
از: مهمان
این بررسی مفید بود؟ 1 0

سبد خريد مشترياني كه اين كالا را خريده‌اند