اين كتاب درباره موفقيت و چگونگي رسيدن به آن است. اكنون زمان آن است كه شخصي مستقيما آن را به شما بگويد. تا به حال براي مدت زيادي وقت خود را تلف كرده‌ايد. هيچ گلوله جادويي، فرمول مخفي يا راه حل سريعي وجود ندارد. نمي‌توانيد با صرف دو ساعت در اينترنت، 200000 دلار در سال دربياوريد، يا 15 كيلو وزن كم كنيد، يا 20 سال با يك كرم جوان‌تر شويد، زندگي عاشقانه خود را با يك قرص درست كنيد يا موفقيت طولاني را در هر موضوع ديگري را به شكل آسان به دست بياوريد. اگر مي‌توانستيد موفقيت، ثروت، اعتماد به نفس، رابطه خوب، و سلامتي را در يك بسته در سوپر ماركت بخريد خيلي خوب بود.