ناشر آرمان رشد
وضعيت كالا

آرامش درون (50 عادت مثبت)

براي موفق شدن بايد احساساتمان را مديريت كنيم. اغلب ما براي رسيدن به اين نقطه تلاش مي‌كنيم. داشتن يك سري عادات پايدار و استوار به ما اطمينان مي‌دهد كه براي بهبود شيوه زندگي‌مان آن‌چه را كه نياز داريم به‌دست آوريم. تغييرات و اقدامات مطلوب نيازمند پايه و بنيان محكم است و اين نكته اهميت به‌سزايي در شيوه زندگي مقتدرانه و مطمئن ما دارد. اثر حاضر مي‌كوشد تا از پس افكار نامطلوبمان برآمده و فرصت‌هاي پياپي و چشم‌گيري براي رسيدن به اهداف‌مان فراهم آوريم...

سبد خريد مشترياني كه اين كالا را خريده‌اند