چرا بايد براي بچه‌ها كتاب خواند؟

در پژوهشي كه به تازگي روي پدر و مادرها انجام گرفت، از هر سه نفر، يك نفر گفت كه هر شب قبل از خواب براي بچه‌هايش داستان مي‌خواند. با اين‌حال، بيش از نيمي از پدر و مادرها گفتند مدت زماني كه بچه‌هايشان صرف تلويزيون و باز‌ي‌هاي رايانه‌اي مي‌كنند، بيشتر از زماني است كه صرف كتاب خواندن مي‌كنند. همچنين، درصدِ نگران‌كننده‌اي از خانواده‌ها هيچ كتابي در خانه‌شان نداشتند.

كتاب خواندن براي بچه‌ها، فقط يك كار قشنگ و خوشايند، به حساب نمي‌آيد، بلكه در رشد و تكامل آنها نقش حياتي دارد. آنها را براي [سنِ] مدرسه رفتن آماده‌تر مي‌كند، و وقتي هم كه مدرسه را شروع كنند، در بلندمدت، درس‌ها را زودتر ياد مي‌گيرند و تكاليف‌ را بهتر انجام مي‌دهند. به علاوه، مراسمِ كتاب‌خوانيِ روزانه، به ويژه قبل از خواب، همچنين به رشد عاطفي- احساسي كمك مي‌كند و مي‌تواند براي شما هم به عنوان والدين، مفيد باشد. دلايل آن از اين قرار است... ادامه‌ي مطلب