آيا بودن در شبكه‌هاي اجتماعي براي فرزندان‌مان ضرر دارد؟

«امان از بچه‌هاي امروزي»

اين جمله را دهه‌هاست از زبان نسل‌هاي قبلي مي‌شنويم. به نظر مي‌رسد اين روزها اين جمله اغلب به استفاده‌ي نوجوانان از شبكه‌هاي اجتماعي بر مي‌گردد. بارها شنيده‌ايم كه بزر‌گ‌ترها معتقدند گپ‌و‌گفت‌هاي امروزي به روابطي مصنوعي تبديل شده‌اند و ديگر نمي‌توان آن‌ها را روابط اجتماعيِ «واقعي» دانست. اما در واقع شواهدي قطعي وجود دارد كه رسانه‌هاي اجتماعي مي‌توانند اثرات مثبتي هم براي نسل جوان داشته باشند... ادامه‌ي مطلب