آنچه نبايد به بچه‌ها گفت

اگر والدين و بچه‌ها كامل بودند خيلي خوب مي‌شد. ديگر موقعيتي پيش نمي‌آمد كه پدر و مادرها از دست بچه‌هايشان كلافه شوند؛ چون بچه‌ها هرگز بد رفتار نمي‌كردند.

متأسفانه والدين و بچه‌ها انسانند و كامل نيستند. اگر پدر و مادر باشيد، وقتي كه كلافه مي‌شويد، ممكن است فكر نكرده، چيزي به فرزندتان بگوييد. در ادامه، به برخي موارد اشاره مي‌كنيم كه بايد از گفتن‌شان به فرزندانتان، خودداري كنيد... ادامه‌ي مطلب