آيا بودن در شبكه‌هاي اجتماعي براي فرزندان‌مان ضرر دارد؟

«امان از بچه‌هاي امروزي»

اين جمله را دهه‌هاست از زبان نسل‌هاي قبلي مي‌شنويم. به نظر مي‌رسد اين روزها اين جمله اغلب به استفاده‌ي نوجوانان از شبكه‌هاي اجتماعي بر مي‌گردد. بارها شنيده‌ايم كه بزر‌گ‌ترها معتقدند گپ‌و‌گفت‌هاي امروزي به روابطي مصنوعي تبديل شده‌اند و ديگر نمي‌توان آن‌ها را روابط اجتماعيِ «واقعي» دانست. اما در واقع شواهدي قطعي وجود دارد كه رسانه‌هاي اجتماعي مي‌توانند اثرات مثبتي هم براي نسل جوان داشته باشند... ادامه‌ي مطلب

چگونه كودك شادتر و مهربان‌تري داشته باشيم

مطالعات اخير نشان مي‌دهند شادترين، اخلاقي‌ترين و فهيم‌ترين كودكان توسط والديني پرورش مي‌‌يابند كه علاوه بر توجه مثبت و فراواني كه به فرزندانشان نشان مي‌دهند، از تكنيك‌هاي حمايتي در پرورش آن‌ها بهره مي‌برند.
در مقابل، والديني كه توجه مثبت را با روش‌هاي سخت‌گيرانه تركيب مي‌كنند، كودكاني را تربيت مي‌كنند كه كم‌تر شاد هستند.
به طور طبيعي، والدين خشن كودكاني بدبين تربيت مي‌كنند كه با احساس ناامني بزرگ مي‌شوند، و از آن سو  كودكاني كه با پدر و مادري بي قيد و آسان‌گير بزرگ مي‌شوند هم به طور نسبي عملكرد ضعيفي دارند. اين نتايج از يك مطالعه‌ي ژاپني از پنج هزار مرد و زن به دست آمده است كه در آن از رابطه‌ي آن‌ها با والدينشان در دوران كودكي سوال شده است. محققان از اين مطالعه شش روش متفاوت تربيت كودك را يافته‌اند... ادامه‌ي مطلب