موسِم باور معجزه

همه چيز به‌خوبي و آرامش مي‌گذشت تا اينكه در سال 1980، بيماري به نام كاترين پا به مطب دكتر برايان ال وايس گذاشت و كل زندگي حرفه‌اي و شخصي او را زير و رو كرد. كاترين گرفتار بعضي مشكلات رواني از جمله ترس از آب و تاريكي بود. دكتر وايس مطابق درمان‌هاي معمول روان‌پزشكي، وقتي در بزرگ‌ساليِ او جاي پايي براي مشكلات نيافت، سعي كرد به كمك هيپنوتيزم او را به دوران كودكي ببرد تا بلكه ريشه‌ي اين مشكلات در آن زمان يافت شود و آن‌گاه... كاترين در يك زندگي متعلق به دو هزار سال پيش بيدار شد و آن را مقابل چشمان بهت‌زده‌ي دكتر وايس، به‌دقت و وضوح ترسيم كرد. اين ماجرا آغاز راهي دراز و پر فراز و نشيب در زندگي حرفه‌اي و شخصي دكتر برايان وايس بود... ادامه‌ي مطلب