سوال در مورد كالا

1 عدد بهترين دوست به فروش مي‌رسد (فروشي‌ها 4)