سوال در مورد كالا

5 نفري كه در بهشت ملاقات مي‌كنيد