سوال در مورد كالا

نمي‌گذارم دكمه‌هاي اعصابم را فشار دهند