سوال در مورد كالا

چيزي تو كشو نيست (گزيده‌اي از اشعار جهان)