سوال در مورد كالا

وقتي همه چيز تغيير مي‌كند همه چيز را تغيير دهيد