سوال در مورد كالا

اين فيلم‌ساز شاعر نقاش عروسك‌ساز مستندساز افسانه‌پرداز شعبده‌باز (سينماي سرگئي پاراجانف)