در طول همين چند ساعتي كه از بيمارستان برگشته بود، اين سومين بار بود كه كتاب آن زن را باز مي‌كرد و يادداشت كوتاه صفحه سفيد اول كتاب را مي‌خواند. صاحب كتاب با جوهر و به خطي ريز به آلماني نوشته بود: «خداي من، زندگي جهنم است.» قبل و بعدش هيچ نبود. ايكس دقايقي به آن صحنه زل زد و كوشيد تحت تاثير آن قرار نگيرد، هر چند كار آساني نبود. بعد با شور و شوقي كه هفته‌ها مي‌شد به سراغش نيامده بود، ته‌مانده مدادي را برداشت و زير آن يادداشت به انگليسي نوشت: «اي پدران و اي آموزگاران، با خود مي‌انديشم كه به راستي جهنم چيست؟ به باور من، جهنم چيزي نيست جز رنج انساني كه از عشق ورزيدن عاجز است.»
زبان فارسي
نويسنده جروم ديويد سالينجر
مترجم كاوه ميرعباسي
نوبت چاپ 1
نوبت ويرايش 1
تعداد صفحات 208
قطع رقعي
ابعاد 14.5 * 1 * 21.6
وزن 248
شابك9789642091157

كالاهاي مشابه