در اين كتاب حقيقت‌هاي پايدار و هميشگي كه يكي از محرك‌هاي اصلي نسل ماست آورده شده است. جيم ران حدود چهل سال است كه به سرتاسر دنيا سفر كرده تا قوانين و فلسفه‌هايي را كه مربوط به دوازده ستون موفقيت است، به گوش همگان برساند. اميد ما اين است كه هنگامي كه اين كتاب را مي‌خوانيد، همين ستون‌ها پايه‌هاي اصلي موفقيت و دستاوردهايي باشد كه در حال و آينده به آن خواهيد رسيد. اما از شما مي‌خواهم كه يك قدم به جلو برداريد. همان گونه كه در مورد اين ستون‌هاي موفقيت تجربه كسب مي‌كنيد و به تبحر مي‌رسيد، آن‌ها را به كار بنديد و ميراث خود را به جاي بگذاريد و به همين ترتيب همين كار را به بقيه هم ياد بدهيد و به حس رضايت از اين كه از توانمندي‌هاي‌تان هوشمندانه استفاده كرده‌ايد، برسيد كه همين باعث خرسندي خودتان، خانواده، جامعه و كارتان در طول اين سفري كه زندگي براي ما ترتيب داده است مي‌شود. به اميد موفقيت شما!
زبان فارسي
نويسنده جيم ران - كريس وايدنر
مترجم الهام يزداني
نوبت چاپ 2
نوبت ويرايش 1
تعداد صفحات 128
قطع رقعي
ابعاد 14.3 * 0.7 * 21.3
وزن 155
شابك9786007369586