ناشر آسمان نيلگون
وضعيت كالا

شهامت (نسخه الكترونيكي)

Courage
6,500تومان

:
اين كتاب شما را متحول مي‌كند. شما با اين كتاب مي‌آموزيد چطور نگاهتان به خود، ديگران و دنيا تغيير كند. زماني فرايند تحول صورت مي‌گيرد كه شما لايه سطحي افكار، باورها و انتخاب‌تان را كنار مي‌زنيد و لايه دروني افكارتان را بازبيني مي‌كنيد. شما در اين كتاب به علت و ماهيت ترس‌هاي خود در زندگي پي مي‌بريد.
زبان فارسي
نويسنده دبي فورد
مترجم سارا حسابي
سال چاپ 1395
تعداد صفحات 180
ابعاد 12 * 19 * 1
شابك2500110073591