با صداي علي دنيوي ساروي
اصغر صندوق چوبي كوچكي داشت كه استاد بنا اسمش را گذاشته بود صندوق بدبختي، چون چند تكه نان خشك درون صندوق بود و هميشه بر سر صندوق بين ما دعوا و زد و خورد در مي‌گرفت. صندوق را از خانه با نان بيات پر مي‌كرديم و به محل كارمان مي‌برديم. بعضي وقت‌ها هم اصغر سوسك يا ملخي را مي‌گرفت و توي صندوق بدبختي مي‌گذاشت. شب خاك‌آلود و خسته به خانه برمي‌گشتيم و با اشتها هرچه در سفره بود مي‌خورديم. اصغر لقمه از گلويش پايين نرفته خر خرش بلند مي‌شد و ننه او را روي دست بلند مي‌كرد و مي‌برد توي جا مي‌گذاشت و غصه‌دار برايش مي‌خواند: «اي كوچولوي نان آورم، اي گربه خاك آلودم، قربان دست‌هاي زبر و ترك خورده‌ات بروم عزيزكم».
استفاده از كتاب‌هاي گويا يكي از ضروريات زندگي پر مشغله امروزي است. از كتاب‌هاي گويا مي‌توان هنگام رانندگي، قدم زدن، رفت و آمد به محل كار و تحصيل، حين انجام كارهاي روزانه، پيش از خواب و ... استفاده كرد و از اوقاتي كه به طور عادي هدر مي‌روند نهايت بهره برد.
مدت: 144 دقيقه
قالب‌بندي: mp3
زبان فارسي
نويسنده علي‌اشرف درويشيان
سال چاپ 1395
نوبت چاپ 1
نوبت ويرايش 1
ابعاد 14 * 1 * 19.4
وزن 167
شابك9786009526376