1394/11/11 16:51:56

«ايگو و ايد (من و نهاد)» منتشر شد

ايد، ايگو و سوپر‌‌ايگو سه اصل نظريه‌ي ساختاري ذهن فرويد است كه براي نخستين‌بار در كتاب «فراسوي اصل لذت» وي مطرح شده بود. كتاب «ايگو و ايد» در ادامه‌ي همان سير فكري تأليف شده و سه اصل مذكور را با جزئيات بيشتري شرح داده است. اين كتاب در درجه‌ي اول به ايگو (من) و تأثير و بررسي تنش‌هاي دروني متأثر بر آن مي‌پردازد؛ تنش‌هاي مابين ايگو و ايد (من و نهاد)، ايگو و سوپر‌ايگو (من و فرا‌من) و تنش‌هاي ميان دو غريزه‌ي عشق و مرگ. من، كه بين نهاد و فرا‌من به دام افتاده، خود را درگير افكاري از نهاد مي‌بيند كه سركوب شده و توسط فرا‌من تنزل يافته‌اند.

«ايگو و ايد» دومين كتاب از مجموعه‌اي است كه انتشارات پندار تابان از آثار فرويد منتشر مي‌كند. اولين كتاب اين مجموعه «مطالعاتي در باب هيستري» است كه توسط فرويد و يوزف بروئر نوشته شده است و عموماَ به عنوان نقطه‌ي آغاز روان‌كاوي شناخته مي‌شود.

«ايگو و ايد (من و نهاد)» با ترجمه‌ي امين‌پاشا صمديان و با قيمت 5500 تومان منتشر شده است.

لينك خريد اينترنتي كتاب

ديگر كتاب‌هاي اين نويسنده

ثبت نظر