ناشر ققنوس
وضعيت كالا
با صداي: آرمان سلطان‌زاده
سلينجر تنها نويسنده پس از جنگ در آمريكاست كه آثارش مورد استقبال همگان قرار گرفته. اين استقبال نوعي عقب‌نشيني ادبي از آثار نويسندگان بزرگي چون هرمالن ملويل، هنري جيمز و ويليام فاكنر است، زيرا كه آدم‌هاي آثار سلينجر بيش‌تر درونگراياني هستند كه خواننده به آساني مي‌تواند تصوير خود و معاصران خود را در آينه آن‌ها بازشناسد. سلينجر در عين حال به تقابل كودكي و بزرگ‌سالي دست مي‌زند، به تقابل بي‌گناهي و پليدي، اميد و نوميدي و حقيقت و دغلكاري. مواجهه فساد آدم‌ها و ادراك كودك موضوعي بكر در داستان‌نويسي امروز است. اين كودك، كه هم قرباني هم دغلكاري‌هاي ماست و هم نجات‌دهنده با چشمان نگران خود در اكثر داستان سلينجر حضور دارد. دلتنگي‌هاي نقاش خيابان چهل و هشتم كه حكايت تنهايي در آزادي است، يكي از ه كتاب كلاسيك مدرن جهان شمرده شده است.
نگاري سنگ شده‌ام، در يك‌جور لجن فرورفته‌ام. از احساس هنگام برخورد با مستر آستلي به اين نتيجه رسيده‌ام. استفاده از كتاب‌هاي گويا يكي از ضروريات زندگي پر مشغله امروزي است. از كتاب‌هاي گويا مي‌توان هنگام رانندگي، قدم زدن، رفت و آمد به محل كار و تحصيل، حين انجام كارهاي روزانه، پيش از خواب و ... استفاده كرد و از اوقاتي كه به طور عادي هدر مي‌روند نهايت بهره برد.
مدت: 422 دقيقه
قالب‌بندي: mp3
زبان فارسي
نويسنده جروم ديويد سالينجر
مترجم احمد گل‌شيري
سال چاپ 1395
نوبت چاپ 1
نوبت ويرايش 1
ابعاد 14 * 1 * 19.3
نوع جلد -
وزن 164
شابك9786009526390