1395/07/10

اروين يالوم؛ داستان‌گو يا روان‌درمانگر؟

جذابيت اروين يالوم حتي پيش از زماني كه شروع به نوشتن داستان‌هايش بكند كشف شد؛ با آنكه مخاطبان كتاب مهم و مرجع او «روان‌درماني اگزيستانسيال» روان‌درمانگران و دانشجويان بودند،‌ خوانندگان كتاب به اين گروه خلاصه نشدند. نثر روان و قابل فهم يالوم و مثال‌هاي جذابي كه از بيماران خود مي‌زد، خوانندگان معمولي را هم به خود جلب كرد. اما نثر يالوم تنها دليل اقبال او نبود؛ يالوم از دلواپسي‌هاي هميشگي و بي انتهاي انسان سخن مي‌گويد. مرگ، آزادي، تنهايي و پوچي چهار اصل مورد بحث او در آثارش است. و صحبت از اين دغدغه‌هاي هميشگي و غايي انسان دليل مخاطبان بي‌شمار اوست.

در آثار يالوم رابطه‌ي درمانگر و بيمار شكلي تازه به خود مي‌گيرد؛ اين رابطه شكلي دو سويه  دارد كه در آن درمانگر خود را بي‌نياز از كمك نمي‌بيند. همين امر بيمار را به او نزديك‌تر كرده و شكلي تازه به روند درمان مي‌دهد. بيان جزئيات همين ارتباط از سوي يالوم در كتاب‌هايش به خوانندگانش هم كمك مي‌كنند؛ اينجاست كه كتاب ديگر فقط كتاب نيست، بلكه نوعي درمان به شمار مي‌آيد.

اما ادبيات و روانشناسي تنها مباحث مطرح‌شده در آثار يالوم نيستند؛ وي سه رمان خود را به تشريح عقايد فيلسوفان محبوب خود و بررسي زمينه‌ي روانشناسي در انديشه‌هاي آن‌ها اختصاص داده است. يالوم كتاب «درمان شوپنهاور» را از يك سو با بررسي زندگي‌نامه‌ي آرتور شوپنهاور و سير فكري او،‌ و روايت داستان‌گونه‌ي جلسات يك گروه درماني از سوي ديگر پيش مي‌برد.
در كتاب «مسئله‌ي اسپينوزا»  يالوم توجه خود را به اين فيلسوف قرن هفدهمي هلندي معطوف كرده و حقيقت و خيال را براي يافتن ريشه‌ي انديشه‌هاي او در هم مي‌آميزد.

اما «وقتي نيچه گريست» پرطرفدارترين كتاب يالوم و مهم‌ترين آن‌ها در تلفيق فلسفه و روانكاوي است. در اين كتاب بار ديگر يالوم از قوه‌ي خيال خود استفاده كرده و ما را دو قرن در زمان جا‌به‌جا مي‌كند تا دقيقا ميان زندگي مردان بزرگ قرن نوزده يعني فرويد، بروير و نيچه قرار بگيريم.

يالوم در كتاب‌هاي ديگرش همچون «خيره به خورشيد»، «مامان و معني زندگي»،‌ »هنر درمان»، «دژخيم عشق» و «مخلوقات فاني و ديگر داستان‌هاي روان‌درماني»، روايت‌هايي گاه واقعي و گاه آميخته با داستان از نمونه‌هاي درمان بيمارانش ذكر مي‌كند و يا به معرفي روش‌هاي پيشنهادي خود جهت درمان مي‌پردازد.

 اگر اهل ادبيات هستيد، به روانشناسي علاقه داريد و از مباحث فلسفي لذت مي‌بريد، خواندن كتاب‌هاي يالوم را از همين امروز شروع كنيد.

ثبت نظر

نظرات (1)
مهمان 1395/08/14 2:15:34
عالی بود