ناشر جيحون
وضعيت كالا
پاپيروس بنا بر اعتقاد بسياري از مورخان كاغذ پاپيروس ،نخستين كاغذ ساختة دست انسان، حدود 6000 سال پيش در سرزمين مصر باستان ساخته شد . اين كاغذ از برگ‌هاي كشيدة گياه پاپيروس توليد مي‌شود كه در دلتاي روي نيل مي‌رويد. لغت انگليسي Paper نيز بر گرفته از اسم گياه پاپيروس papyrus است. تصاوير كشيده شده بر روي برگ‌‌هاي كاغذ پاپيروس برگرفته از وقايع، مراسم، جنگ‌ها و شخصيت‌هاي تاريخي مصر باستان هستند. بسياري از اين نقوش نيز خود نسخه‌اي هستند از تصويري باستاني كه هم اكنون در موزه‌هاي گوناگون نگه‌داري مي شوند. اين تصاوير توسط هنرمندان مصري از قبيل احمد فرج، عادل غبور، سامي يونان و... در خود كشور مصر تهيه مي‌شوند.
سال چاپ 0
نوبت چاپ 0
نوبت ويرايش 1
تعداد صفحات 0
ابعاد 25 * 0.1 * 35
نوع جلد -
وزن 25
شابك9789641166672