ناشر فكتيس
وضعيت كالا
سال چاپ 1395
ابعاد 3 * 8 * 1
نوع جلد -
وزن 21
شابك8414034625252

كالاهاي مشابه