ناشر سپاس
وضعيت كالا
اين كتاب علاوه بر صحت و امانت و اتقان و تطبيق يكايك واژگان عربي با فارسي، در مراعات ويژگي ادبي اين اثر جاوداني، يعني به كار بردن صنايع لفظي و آرايشهاي ادبي از استعاره و تشبيه و جناس و موازنه و مراعات نظير و بويژه سجع در برگردان فارسي نهايت توجه را مبذول داشته است اما با اينهمه معني فداي آرايش لفظ نشده است.
زبان عربي و فارسي
نويسنده شريف رضي
مترجم محمد دشتي
سال چاپ 1396
نوبت چاپ 6
تعداد صفحات 624
قطع خشتي
نوع جلد گالينگور
وزن 1800
شابك9786009257461