ناشر نداي كادح
وضعيت كالا

من خشمگين مي‌شوم اما پرخا‌شگري نمي‌كنم (كتاب گويا) خودياري 1

بدون شك شما مثل همه انسان‌ها، پس از فروكش كردن خشم خود، به اين فكر خواهيد افتاد كه چگونه مي‌توان در مقابله با موقعيت‌هاي تنش‌زا، عصبانيت خود را كنترل كنيد. اگر شما يا يكي از عزيزانتان نيز گرفتار چنين مشكلي هستيد خواندن و عمل كردن به توصيه‌هاي اين كتاب را به شما پيشنهاد مي‌كنيم.
زبان فارسي
نويسنده محمد قهرماني خرم - مريم باباخاني
مترجم كامليا كريمي - محمد لاكچي - بهاره جلودارزاده - محمد مقدسي
نوبت چاپ 1
نوبت ويرايش 1
وزن 108
شابك2500110169430