در دنياي پرهياهو و در عين حال زيباي امروزي براي عالي شدن در كسب و كار، زندگي، حال و احوال و برقراري ارتباط موثر با ديگران يكي از شاه‌كليدهاي رمزگشايي از رموز متفاوت، بدون ترديد بررسي، ارزيابي، شناخت، كشف و متحول كردن خود است. همان‌طور كه اين فرايند براي يك سازمان، كارخانه، كشور و جامعه نياز به مديريت دارد براي خويشتن هم به يك سيستم مديريتي نياز دارد. مبحث مديريت بر خود به ما ياري مي‌رساند تا بتوانيم با مديريت بر خويشتن، جهان اطراف، ديگران، كسب و كار و حتي فرصت‌ها و تهديدها را نيز مديريت كنيم و به عبارتي براي مديريت بر مسائل بيرون از خودمان بهترين راه اين است كه خودمان را مديريت كنيم و براي مديريت بر خود لازم است مباحث روحي و رواني، جسمي، مالي، علمي، معنوي، تفريحي، شغلي، تحصيلي، اجتماعي و خانوادگي را همزمان به طور متعادل رشد و پرورش دهيم و مديريت كنيم. براي دستيابي به اين هدف والا يكي از مهم‌ترين راهكارها آگاهي و اشراف تدريجي بر مهارت‌هاي مديريت بر خود است...
زبان فارسي
نويسنده علي شاه‌حسيني
نوبت چاپ 1
نوبت ويرايش 1
تعداد صفحات 256
قطع رقعي
وزن 282
شابك9789642369843

سبد خريد مشترياني كه اين كالا را خريده‌اند