ناشر ميم‌تيم
وضعيت كالا

ماگ ميم‌تيم 4 (منم اي نگار و چشمي كه در انتظار رويت)

منم اي نگار و چشمي كه در انتظار رويت
ماگ‌هاي سراميکي ميم‌تيم با کيفيت ساخت عالي و بهترين نوع چاپ روي آن، لذت نوشيدن چاي و قهوه‌ي شما را دوچندان مي‌کنند. ارتفاع ماگ‌ها 9.5 سانتي‌متر است و به واسطه‌ي سايز دسته‌شان، خيلي خوب توي دست مي‌نشينند.

«اگرم حيات بخشي و گرم هلاک خواهي
سر بندگي به حکمت بنهم که پادشاهي
من اگر هزار خدمت بکنم گناهکارم
تو هزار خون ناحق بکني و بي گناهي
به کسي نمي‌توانم که شکايت از تو خوانم
همه جانب تو خواهند و تو آن کني که خواهي
تو به آفتاب ماني ز کمال حسن طلعت
که نظر نمي‌تواند که ببيندت که ماهي
من اگر چنان که نهي‌ست نظر به دوست کردن
همه عمر توبه کردم که نگردم از مناهي
به خداي اگر به دردم بکشي که برنگردم
کسي از تو چون گريزد که تواش گريزگاهي
منم اي نگار و چشمي که در انتظار رويت
همه شب نخفت مسکين و بخفت مرغ و ماهي
و گر اين شب درازم بکشد در آرزويت
نه عجب که زنده گردم به نسيم صبحگاهي
غم عشق اگر بکوشم که ز دوستان بپوشم
سخنان سوزناکم بدهد بر آن گواهي
خضري چو کلک سعدي همه روز در سياحت
نه عجب گر آب حيوان به درآيد از سياهي

سعدي»
سال چاپ
ابعاد 7 * 10 * 8
نوع جلد -
وزن 400
شابك2500110026290

كالاهاي مشابه