سال چاپ 1394
ابعاد 1 * 1 * 1
وزن 156
شابك2500110044331