اين داستان ادعاي تاريخ‌نگاري ندارد، اما رمارك در آفرينش شخصيت‌هاي آن به خوبي توانسته است نشان دهد كه چگونه تاثير متقابل عوامل بيروني، به ويژه جنگ و رذايل انساني منجر به شكل‌گيري فجايع فراموش‌نشدني در تاريخ مي‌گردد. امري كه... فرمانده نوي‌باوئر، شخصيت مزور و ضعيف‌النفس داستان، گاه با ترس از ايستادگي در برابر عوامل خشونت - البته نه به دليل مخالفت با آن، بلكه به دليل عدم قاطعيت ذاتي خود - گاه با تمايل شديد به ثروت‌اندوزي و پايمال نمودن حقوق ديگران و زماني با ناديده گرفتن تمام جناياتي كه در حوزه مسئوليت وي شكل مي‌گيرد، در لحظات پاياني شكست، با توجيهاتي...
زبان فارسي
نويسنده اريش ماريا رمارك
مترجم شكوه آروني
نوبت چاپ 1
نوبت ويرايش 1
تعداد صفحات 586
قطع رقعي
ابعاد 13 * 3.3 * 20.5
وزن 624
شابك9786001051357