ناشر فرهنگ معاصر
وضعيت كالا

فروغ زندگي

اين داستان ادعاي تاريخ‌نگاري ندارد، اما رمارك در آفرينش شخصيت‌هاي آن به خوبي توانسته است نشان دهد كه چگونه تاثير متقابل عوامل بيروني، به ويژه جنگ و رذايل انساني منجر به شكل‌گيري فجايع فراموش‌نشدني در تاريخ مي‌گردد. امري كه... فرمانده نوي‌باوئر، شخصيت مزور و ضعيف‌النفس داستان، گاه با ترس از ايستادگي در برابر عوامل خشونت - البته نه به دليل مخالفت با آن، بلكه به دليل عدم قاطعيت ذاتي خود - گاه با تمايل شديد به ثروت‌اندوزي و پايمال نمودن حقوق ديگران و زماني با ناديده گرفتن تمام جناياتي كه در حوزه مسئوليت وي شكل مي‌گيرد، در لحظات پاياني شكست، با توجيهاتي...
زبان فارسي
نويسنده اريش ماريا رمارك
مترجم شكوه آروني
نوبت چاپ 1
نوبت ويرايش 1
تعداد صفحات 586
قطع رقعي
وزن 624
شابك9786001051357