هيروشيما عشق من از نماي نزديك بدن‌هاي زن و مردي آغاز مي‌شود كه در حين معاشقه روي تن آن‌ها باراني از خاكستر مي‌بارد و گويي ياد فاجعه هيروشيما را زنده مي‌كند. كمي بعد در همان نماي نزديك روي بدن‌هاي آن دو شبنم نشسته و در انتها تن‌شان عرق كرده است. صداي مرد خطاب به زن مي‌گويد: «تو هيچ‌چيز از هيروشيما نديده‌اي». زن اما زير بار نمي‌رود و همچنان كه شروع مي‌كند به تعريف كردن آنچه ديده است، تصاوير بين نماي نزديك بدن زن و مرد و گفته‌هاي زن رفت و برگشت مي‌كند...
زبان فارسي
نويسنده صالح نجفي
نوبت چاپ 1
نوبت ويرايش 1
تعداد صفحات 64
قطع پالتويي
ابعاد 11.9 * 0.5 * 20.1
وزن 63
شابك9786008987314

كالاهاي مشابه