سال چاپ 1394
ابعاد 1 * 1 * 1
وزن 9
شابك2500110043204