ناشر پورشيخ
وضعيت كالا

ساعت پرنده جفتي كروي

تنديس‌هاي چوبي حسين پور‌شيخ اغلب مجسمه‌هاي انتزاعي برگرفته از فيگور حيوانات هستند. چوب مورد استفاده در اين تنديس‌ها اغلب چوب‌هاي سخت يا نيمه‌سخت مثل گردو،‌ راش و ... است.
ابعاد 1 * 1 * 1
وزن 174
شابك2500110027884