کودکان با استفاده از اين جورچين‌ها، حيوانات و بچه‌هايشان را مي‌شناسند. اين جورچين‌ها را مربيان طراحي و با کودکان کار کرده‌اند تا مطمئن شوند موضوعات با گروه سني آنان مطابقت دارد.
زبان فارسي
مترجم واحد ديلماج
سال چاپ 1396
نوبت چاپ 1
نوبت ويرايش 1
تعداد صفحات 16
نوع جلد -
وزن 164
شابك9789643895587