زبان فارسي
ابعاد 14.5 * 21 * 1
وزن 1
شابك2500110057348