ناشر جهاد دانشگاهي
وضعيت كالا

به سوي دانشگاه فضيلتمند (مباني اخلاقي كار دانشگاهي)

همواره تصور كرده‌اند كه دانشگاه خوب دانشگاهي است كه مديريتش بر حسب كارآمدي اقتصادي كارآمد است و در مورد آن بر حسب ميزان كارآفريني، تبليغ خود و پيشرفت در رقابت با ساير دانشگاه‌ها داوري كرده‌اند. نويسنده اين كتاب استدلال مي‌كند كه اغلب موسسات اين اهداف را به بهاي از دست دادن كمال دانشگاهي و خدمات عمومي دنبال مي‌كنند. طرح كتاب اين است كه در سطح مديريت ارشد آموزش عالي فاقد رهبري فكري مشخصي هستيم و كاركنان دانشگاهي بايد مسئوليت هدفمندي اخلاقي موسسات‌شان را بر عهده بگيرند. اين به مفهوم بازگشتن به ارزش‌هاي نخبگان «برج عاج‌نشين» نيست بلكه به مفهوم رد كردن نظام دانشگاهي به شدت لايه لايه‌اي است كه به شكلي شتابزده دانشجويان را براي نهادهاي متمايز برمي‌گزيند...
زبان فارسي
نويسنده جان نيكسون
مترجم اميرحسين خداپرست
نوبت چاپ 1
نوبت ويرايش 1
تعداد صفحات 280
قطع رقعي
ابعاد 14.4 * 1.3 * 21.5
وزن 321
شابك9786004602549