اين كتاب هم براي خواننده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي سخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گير و جديِ ادبيات خوب و راضي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كننده است و هم به‌خاطرِ موضوعِ متفاوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش طيفِ مخاطبِ عام را هم مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند راضي كند. «بر سنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرشِ خيسِ شانزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ليزه» به زنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گيِ شيدا، دختري از خانواده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اي پرجمعيت و مذهبي مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پردازد. شيدا اگرچه از كودكي پاي حرفِ مادرش نشسته و همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي فنونِ روضه و خطبه را مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داند و مجالس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش رونق گرفته اما از طرفِ سازماني براي همكاري به فرانسه دعوت مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود...
زبان فارسي
نويسنده مولود قضات
نوبت چاپ 1
نوبت ويرايش 1
تعداد صفحات 288
قطع رقعي
وزن 285
شابك9786220100164

سبد خريد مشترياني كه اين كالا را خريده‌اند