ناشر نداي كادح
وضعيت كالا

اعتماد به نفس يا اعتماد به سقف (كتاب گويا) خودياري 3

اگر شما توانايي‌هاي خود را باور نداريد و خود را كمتر از ديگران مي‌دانيد و در مواجهه با آن‌ها نظرتان را بيان نمي‌كنيد، به ‌دليل آن است كه از طرد شدن توسط ديگران ناراحت و غمگين مي‌شويد و احساس بي‌ارزش بودن مي‌كنيد؛ يا مغرور و خودشيفته هستيد و خود را بهتر و بالاتر از ديگران مي‌دانيد و به خانواده، مدرك تحصيلي، پول، لباس، ماشين و... خود مي‌باليد. با اين‌كه مي‌دانيد اعتماد به نفس نداريد اما تظاهر مي‌كنيد كه آن را داريد، خواندن و عمل كردن به راهكارهاي اين كتاب را به شما توصيه مي‌كنيم.
زبان فارسي
نويسنده محمد قهرماني خرم - زهره قادري
مترجم كامليا كريمي - محمد لاكچي - بهاره جلودارزاده - محمد مقدسي
نوبت چاپ 1
نوبت ويرايش 1
وزن 107
شابك2500110169454