وقتي مي‌گوييم نه مسئوليم، همين‌طور آري! وقتي نوجوانان و جوانان نه مي‌گويند. مخالفت در ميانسالي و سالمندي. در ذهن ما چه مي گذرد كه گاه نه و گاه آري مي‌گوييم؟ چه كساني راحت و سريع و چه كساني سخت و دير پاسخ مي‌دهند؟ نقش عاطفه در پاسخ منفي. مهم‌ترين چيزي كه جلوي پاسخ ما را مي‌گيرد چيست؟ ناخودآگاه مردان، ناخودآگاه زنان، و پاسخ‌هاي ما. سنجش توانايي‌هاي خودمان و ارزش‌هاي ديگران. چه مقدماتي براي گفتن آري لازم است؟ شهامت، گالري افتخارات ماست. خلق مناسب، صلح با خويشتن، و اعتماد به نفس...
زبان فارسي
نويسنده محمد مجد
سال چاپ 1393
نوبت چاپ 1
نوبت ويرايش 1
نوع جلد -
وزن 112
شابك2500110033267